fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Ogólne informacje

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Dane zgromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganiach prawnych strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej można wykonywać analizy statystyczne dotyczące zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. Nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. Za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Go-2-Web.de Artur Kasiubowski
Slubicer Str. 9
15230 Frankfurt Oder
Niemcy

Telefon: 004933532302195
Email: info@polando.de

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg u organów regulacyjnych

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w kwestiach związanych z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych w państwie niemieckim, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z “http: //” na “https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszym powiadomieniu prawnym, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w “plikach dzienników serwera”. To są:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
adres IP
Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. Po wypełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej witryny lub usługi, dla których zostały zarejestrowane. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak te w zakresie naszej witryny lub zmian technicznych, użyjemy adresu e-mail określonego podczas rejestracji.

Przetworzymy dane dostarczone podczas rejestracji tylko na podstawie Twojej zgody w ramach art. 6 (1) (a) DSGVO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Będziemy nadal przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja z Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie, możesz również zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Ta usługa jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w serwisie Facebook Connect i klikniesz na przycisk “Zaloguj się za pomocą Facebooka” lub “Połącz się z Facebookiem”, nastąpi automatyczne przekierowanie na platformę Facebook. Możesz tam zalogować się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła na Facebooku. To połączy twój profil na Facebooku z naszą witryną lub usługami. Ten link daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku. W tym w szczególności:

Nazwa na Facebooku
Zdjęcie profilowe na Facebooku
Zdjęcie na okładkę Facebooka
Adres e-mail podany na Facebooku
Facebook ID
znajomi z Facebooka
Lajki na facebooku
Urodziny
Płeć
Kraj
Język
Te dane będą używane do konfigurowania, dostarczania i personalizowania konta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki korzystania z serwisu Facebook i Polityka prywatności. Można je znaleźć na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Pozostawianie komentarzy na tej stronie

Jeśli korzystasz z funkcji komentarzy w tej witrynie, czas, w którym został utworzony komentarz i adres e-mail, zostanie zapisany wraz z komentarzem, a także nazwą użytkownika, chyba że publikujesz anonimowo.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP tych użytkowników, którzy publikują komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich uruchomieniem, potrzebujemy tych informacji, aby móc podejmować działania w związku z treściami nielegalnymi lub oszczerstw.

Subskrybowanie kanału komentarzy

Jako użytkownik tej strony możesz zarejestrować się, aby otrzymać kanał komentarzy po rejestracji. Twój adres e-mail zostanie sprawdzony za pomocą wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając link w wiadomościach e-mail. Dane podane podczas subskrypcji kanału komentarzy zostaną usunięte, ale jeśli przesłałeś nam te dane do innych celów lub gdzie indziej (np. Subskrybowanie biuletynu), zostaną one zachowane.

Jak długo przechowywane są komentarze

Komentarze i związane z nimi dane (np. Adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego skomentowania treści lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (oszczerstwo itp.).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody na Art. 6 (1) (a) DSGVO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Wtyczki do Facebooka (przyciski Lubię i Dziel się)

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzasz naszą stronę, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz na “przycisk Lubię to” Facebook, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą witryną i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji “Prześlij dalej”, odwiedzane witryny są połączone z Twoim kontem na Twitterze i znane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter, przejdź na stronę https://twitter.com/privacy.

Twoje preferencje prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: za pomocą przycisku Google +1 można publikować informacje na całym świecie. Za pomocą przycisku Google+ Ty i inni użytkownicy możecie otrzymywać niestandardowe treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informację o tym, że dałeś +1 częściom treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje +1 można wyświetlać razem z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich aktywnościach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych osób. Aby użyć przycisku Google +, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana przez wszystkie usługi Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, której użyto do udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być pokazywana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub inne informacje, które mogą Cię zidentyfikować.

Wykorzystanie zebranych danych: Oprócz wymienionych powyżej zastosowań podane przez Ciebie informacje są używane zgodnie z obowiązującymi zasadami Google dotyczącymi ochrony danych. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub witryny stowarzyszone.

Wtyczka Instagrama

Nasza strona internetowa zawiera funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Instagramie. Oznacza to, że Instagram może kojarzyć odwiedziny naszych stron z Twoim kontem użytkownika. Jako dostawca tej witryny wyraźnie zaznaczamy, że nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasze strony wykorzystują przyciski usługi Tumblr. Obsługiwany jest przez Tumblr, Inc., 35 East 21st St., 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Te funkcje umożliwiają udostępnianie postu lub strony w serwisie Tumblr lub śledzenie dostawcy usługi Tumblr. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na ilość danych, które Tumblr gromadzi i przesyła wraz z wtyczką. Na podstawie naszej obecnej wiedzy uważamy, że adres IP użytkownika i adres URL odpowiedniej strony internetowej są przesyłane.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Tumblr na https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli używasz przycisku LinkedIn “Poleć” i jesteś zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę z naszą witryną z kontem użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji udostępnianych przez sieć XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje XING, twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą żadne dane osobowe nie są przechowywane w procesie. W szczególności nie są przechowywane żadne adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkowania.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka na Pinterest

Nasza strona internetowa zawiera funkcje sieci społecznościowej Pinterest, obsługiwane przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Gdy odwiedzasz stronę zawierającą wtyczkę społecznościową Pinterest, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła te dane dziennika na serwery Pinterest w Stanach Zjednoczonych. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, a także funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta i pliki cookie.

Więcej informacji o celu, zakresie i dalszym przetwarzaniu i korzystaniu z danych przez Pinterest, a także o przysługujących Tobie prawach i opcjach w celu ochrony swojej prywatności można znaleźć w informacjach na temat ochrony prywatności na Pinterest: https://about.pinterest.com/de /Polityka prywatności.

5. Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane “pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google użyje tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora strony. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziecie mogli cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz również uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Zewnętrzne przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing naszego przetwarzania danych i pełne wdrożenie rygorystycznych wymagań niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Zbieranie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to generować raporty zawierające stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych użytkowników zewnętrznych. Zebranych danych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w każdej chwili, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić zbierania danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji “Odmowa zbierania danych”.

Statystyki WordPress

Ta strona wykorzystuje narzędzie WordPress Stats do wykonywania analiz statystycznych ruchu odwiedzających. Usługa ta jest świadczona przez Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej witryny są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

Pliki cookie WordPress Statistics pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie “WordPress Stats” opiera się na art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Funkcjonalność naszych usług może być ograniczona, gdy pliki cookie są wyłączone.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu twoich danych z przyszłym skutkiem, klikając ten link i ustawiając plik cookie rezygnacji w przeglądarce: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi obejmującej reklamy od Google Inc. (“Google”). Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje tak zwane “pliki cookie”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny. Google AdSense wykorzystuje tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczna grafika). Poprzez te sygnały nawigacyjne można oszacować informacje, takie jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne związane z korzystaniem z tej witryny (w tym adres IP) i dostarczaniem formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google stronom Google. Jednak Google nie połączy twojego adresu IP z innymi zapisanymi danymi.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Ciebie i zbieranych przez Google zgodnie z opisem i do celów określonych powyżej.

Remarketing Google Analytics

Nasze witryny wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami Google AdWords i DoubleClick na różnych urządzeniach. Ta usługa jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie odbiorców docelowych w zakresie marketingu promocyjnego utworzonego za pomocą remarketingu Google Analytics z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dzięki temu reklamy mogą być wyświetlane na podstawie osobistych zainteresowań, zidentyfikowanych na podstawie wcześniejszego użycia i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. Telefonie komórkowym), na innych urządzeniach (takich jak tablet lub komputer).

Gdy wyrazisz na to zgodę, Google włączy w tym celu Twoją historię przeglądania stron internetowych i aplikacji. W ten sposób każde urządzenie, które zaloguje się na Twoje konto Google, może korzystać z tych samych spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera identyfikatory uwierzytelniane przez użytkowników Google, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć odbiorców dla promocji na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu na różnych urządzeniach / kierowania, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja danych zebranych na danych Twojego konta Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz przekazać lub wycofać z Google w ramach Art. 6 (1) (a) DSGVO. W przypadku operacji zbierania danych, które nie zostały połączone z Twoim kontem Google (na przykład, ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się scaleniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu anonimowego zachowania użytkownika w celach promocyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji i Politykę prywatności Google, przejdź na stronę: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).

W ramach Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google jest ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim komputerze. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i witryna mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł do tej strony.

Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. Dlatego plików cookie nie można śledzić za pomocą strony internetowej reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak reklamodawcy nie uzyskują żadnych informacji, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, wyłączając plik cookie śledzenia konwersji Google, zmieniając ustawienia przeglądarki. W ten sposób nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki cookie konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować obie sieci.

Metoda reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy dane wprowadzone na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka lub za pomocą automatycznego programu. Aby to zrobić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przesłane do Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani, że taka analiza ma miejsce.

Przetwarzanie danych oparte jest na art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swojej witryny przed nieuczciwym automatycznym indeksowaniem i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, odwiedź następujące linki: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa mierzy konwersje przy użyciu pikseli działania odwiedzających z Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Umożliwiają śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po kliknięciu reklamy na Facebooku, aby dotrzeć do witryny dostawcy. Pozwala to na analizę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz ich przyszłej optymalizacji.

Gromadzone dane są dla nas anonimowe jako operatorów tej strony internetowej i nie możemy ich użyć do wyciągnięcia wniosków na temat tożsamości naszych użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, który może nawiązywać połączenie z Twoim profilem na Facebooku i może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Umożliwi to Facebookowi wyświetlanie reklam zarówno na Facebooku, jak i na stronach innych firm. Nie mamy kontroli nad sposobem wykorzystania tych danych.

Sprawdź politykę prywatności Facebooka, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Najpierw musisz zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na wykorzystaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Biuletyn

Dane z newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn, wymagamy podania poprawnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na otrzymywanie tego biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) DSGVO. Możesz cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail, a także ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, np. poprzez link “wypisz się” w newsletterze. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy dla innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów. Ta usługa jest świadczona przez Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, która organizuje i analizuje dystrybucję biuletynów. Jeśli podasz dane (np. Twój adres e-mail), aby zasubskrybować nasz biuletyn, będzie on przechowywany na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności jest umową między Unią Europejską (UE) a USA w celu zapewnienia zgodności z europejskimi standardami prywatności w Stanach Zjednoczonych.

Używamy MailChimp do analizy naszych kampanii biuletynowych. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej przez MailChimp, plik zawarty w wiadomości e-mail (nazywanej beacon) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu możemy ustalić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta i które linki kliknąłeś. Ponadto gromadzone są informacje techniczne (np. Czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Ta informacja nie może zostać przypisana do konkretnego odbiorcy. Jest używany wyłącznie do analizy statystycznej naszych kampanii biuletynowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dopasowania przyszłych biuletynów do twoich zainteresowań.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje korzystanie z biuletynu było analizowane przez MailChimp, będziesz musiał zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu podajemy link w każdym wysyłanym przez nas biuletynie. Możesz również wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych oparte jest na art. 6 (1) (a) DSGVO. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, anulując subskrypcję biuletynu. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte z naszych serwerów i MailChimp. Dane przechowywane dla innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają niezmienione.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności MailChimp na stronie https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzupełnienie umowy przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę przetwarzania danych z MailChimp, w której wymagamy, aby MailChimp chronił dane naszych klientów i nie ujawniał tych danych stronom trzecim. Ta umowa może być wyświetlana pod następującym adresem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które strony odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych w serwisie YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web

W celu uzyskania jednolitej reprezentacji czcionek ta strona korzysta z czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlać poprawnie teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google zdaje sobie sprawę, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Używanie czcionek sieciowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w deklaracji ochrony danych Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

})(jQuery)